Spotkania autorskie

Proponujemy Państwu spotkanie z autorką takich wspaniałych gimnastykujących język rymowanek

Czy czajki tańczą cza-czę?
Czy kiedyś to zobaczę,
jak czajek kilka par
roztoczy cza-czy czar?

Iza Skabek to autorka wierszyków i opowiadań dla dzieci. Jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa i polonistką w liceum, mamą dwóch, dostarczających natchnienia dziewczynek. Największą jej pasją nie jest jednak ani praca z dorosłymi studentami, ani nawet z niedorosłymi licealistami, ale pisanie dla dzieci i odwiedzanie ich w szkołach oraz przedszkolach.
Jej książki odzwierciedlają świat dziecięcych marzeń, zainteresowań, emocji. Pisze językiem zbliżonym do języka dziecka, wykorzystując w swej twórczości dziecięce rozmowy i zabawy. Sięga do tych zasobów polszczyzny, w których wszystko zgrzyta, szemrze i szeleści. Uwielbia onomatopeje, łamańce językowe, gry słów z ich humorem i możliwościami, które dają poecie. Dzieci odnajdą w jej utworach bliski sobie świat, ponieważ książeczki te prezentują dzieci takie, jakimi są, a nie takie, jakimi często chcieliby je widzieć rodzice. Rodzice natomiast doszukają się w nich samych siebie, powrócą na chwilę do świata dawnych, ale wciąż bliskich emocji.

W trakcie spotkania Iza Skabek opowiada o pisarstwie, czyta swoje wierszyki, również wraz z dziećmi, dla których jest to jednocześnie ćwiczenie logopedyczne.
Możliwe jest również przeprowadzenie konkursu plastycznego na podstawie wierszyków (kilka tygodni wcześniej), którego rozwiązanie oraz rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas spotkania.

Samo spotkanie jest darmowe, a jego koszt, to koszt zakupionej przez uczestników książeczki z dedykacją (10 zł.)

Każdy uczestnik spotkania otrzymuje książeczkę z dedykacją.

Koszt spotkania: 10 zł (w tej cenie zawarta jest książka)

Zapraszamy grupy przedszkolne, klasy I-III szkół podstawowych, oraz biblioteki i inne placówki kultury.

kozie1