Warsztaty z Izą Skabek

Iza Skabek to autorka wierszyków i opowiadań dla dzieci. Jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa i polonistką w liceum, mamą dwóch, dostarczających natchnienia dziewczynek. Największą jej pasją nie jest jednak ani praca z dorosłymi studentami, ani nawet z niedorosłymi licealistami, ale pisanie dla dzieci i odwiedzanie ich w szkołach oraz przedszkolach.
Jej książki odzwierciedlają świat dziecięcych marzeń, zainteresowań, emocji. Pisze językiem zbliżonym do języka dziecka, wykorzystując w swej twórczości dziecięce rozmowy i zabawy. Sięga do tych zasobów polszczyzny, w których wszystko zgrzyta, szemrze i szeleści. Uwielbia onomatopeje, łamańce językowe, gry słów z ich humorem i możliwościami, które dają poecie. Dzieci odnajdą w jej utworach bliski sobie świat, ponieważ książeczki te prezentują dzieci takie, jakimi są, a nie takie, jakimi często chcieliby je widzieć rodzice. Rodzice natomiast doszukają się w nich samych siebie, powrócą na chwilę do świata dawnych, ale wciąż bliskich emocji.

WARSZTATY Z  IZĄ SKABEK

W trakcie warsztatów, które trwają około 30-40 minut Autorka opowiada o pisarstwie, czyta swoje wiersze i opowiadania. Dzieci aktywnie uczestniczą w recytacji, zabawach słownych lub kolorowaniu ilustracji.  Wiersze Izy Skabek mają wysokie walory edukacyjne. Dzieci uczą się alfabetu, poznają florę i faunę, oraz ćwiczą prawidłową wymowę.  Autorka niezwykle łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, dzięki czemu każde warsztaty to dla nich wyjątkowe przeżycie.

  1. ZWIERZAKI-LITERAKI

Warsztaty na podstwie dwóch części „Zooalfabetu”.
Czas trwania 30-40 minut.
Koszt – 15 zł/dziecko. W tej cenie otrzymują  książkę „Zooalfabet” z dedykacją Autorki, kolorowankę oraz dyplom uczestnictwa w warsztatach.

Możliwe jest również przeprowadzenie konkursu plastycznego na podstawie wierszyków (kilka tygodni wcześniej), którego rozwiązanie oraz rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas spotkania.

Zapraszamy grupy przedszkolne, klasy I-III szkół podstawowych, oraz biblioteki i inne placówki kultury.

kozie1